Χρήστος Αντωνίου
Καθηγητής Παιδαγωγικής - Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών


Ταχυδρομική διεύθυνση:
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Νέα Πτέρυγα Φιλοσοφικής Σχολής
Γραφείο. 3
Τ.Κ. 541 24 Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310- 997508
e-mail: antwniou@del.auth.gr