Διοικητικό έργο / Ακαδημαϊκές συνεργασίες / Δραστηριότητες

Διοικητικό έργο

Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα

από 8.2011 Συμμετοχή στο πρόγραμμα ORCIT σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Λιντς, Αγγλία.

10.2008 Επίσκεψη και διερεύνηση συνεργασιών στο Πανεπιστήμιο της Λειψίας, Τμήμα Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας και Μεταφρασεολογίας, με το πρόγραμμα επιστημονικής συνεργασίας του Α.Π.Θ. με το Πανεπιστήμιο της Λειψίας.

9.2006 Επίσκεψη και διερεύνηση συνεργασιών στο Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης, Τμήμα Εκπαίδευσης Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας με το ερευνητικό πρόγραμμα ERASMUS/SOKRATES.

Οργάνωση εκδηλώσεων

25-28.5.2011 Μέλος της οργανωτικής επιτροπής του συνεδρίου «Γλώσσες και πολιτισμοί σε (διά)δραση», Θεσσαλονίκη.

28.5.2009 Οργάνωση και συντονισμός της εκδήλωσης του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ. και του Ινστιτούτου Goethe Θεσσαλονίκης στην 6η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης με θέμα «Άγνωστες σελίδες της γερμανο-γερμανικής ιστορίας παρουσιάζονται από νέους μεταφραστές», Θεσσαλονίκη.

18-21.10.2007 Mέλος της Οργανωτικής Επιτροπής στο 8ο Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Σημειωτικής Εταιρίας, Φλώρινα.

18.5.2007 Οργάνωση και συντονισμός της εκδήλωσης του τομέα Λογοτεχνίας & Πολιτισμού του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών «Γλώσσα και Πολιτισμός στο Γερμανόφωνο χώρο» του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ., με τη μεταφράστρια, Δρ. Michaela Prinzinger και θέμα «Αφομοίωση ή αποξένωση: το αιώνιο δίλημμα για το μεταφραστή», Θεσσαλονίκη.

12.4.2006 Οργάνωση και συντονισμός της λογοτεχνικής βραδιάς με θέμα «Λογοτεχνική Μετάφραση: Ντάντη Σιδέρη Speck» στο Ινστιτούτο Goethe Θεσσαλονίκης.

30.9.2005 Οργάνωση και συντονισμός της εκδήλωσης με θέμα «Προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές και η αγορά εργασίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό» σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ένωση Μεταφραστών και το Ινστιτούτο Goethe Θεσσαλονίκης, στο Ινστιτούτο Goethe Θεσσαλονίκης.

Διαλέξεις / ανακοινώσεις

22.11.2011 «Όψεις της αμεταφρασιμότητας: Κωλύματα γλώσσας και πολιτισμού». Kolloquium στην έδρα Νεοελληνικών Σπουδών, Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Βερολίνου. 

27.1.2010 «Η μετάφραση ως πολιτική πράξη». Προσκεκλημένη ομιλήτρια στην παρουσίαση του περιοδικού ΕΝΕΚΕΝ στη Θεσσαλονίκη.

11-15.1.2010 «Das Profil des idealen Dolmetschstudenten». Διεθνές σεμινάριο της Γενικής Διεύθυνσης Διερμηνείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Training for Τrainers», Βρυξέλλες, Βέλγιο. Προσκεκλημένη της Γενικής Διεύθυνσης Διερμηνείας της Ε.Ε. ως εκπρόσωπος του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

29.9.2008 «Προβληματισμοί που προκύπτουν από το νομοσχέδιο για την αναδιάρθρωση της μεταφραστικής υπηρεσίας». Πανελλήνια Ένωση Μεταφραστών, Παγκόσμια Ημέρα Μετάφρασης «Το μέλλον της μετάφρασης και το μέλλον των μεταφραστών στην Ελλάδα», Αθήνα. Προσκεκλημένη της Πανελλήνιας Ένωσης Μεταφραστών.

18-20.4.2008 «Η εργασία με το λεξικό: Ζωντανές λέξεις σε μαύρο φόντο». Συνέδριο Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας: «Worte und Taten. Aufbau sprachlicher Handlungsfähigkeit im fremdsprachlichen Unterricht», Αθήνα. Προσκεκλημένη του εκδοτικού οίκου Grivas Publications.

3-4.11.2006 «Interpreters Today: The Greek Reality». Διεθνές Συμπόσιο «Translation in the University and the Workplace», Θεσσαλονίκη.

5-9.9.2006 «Mehrsprachigkeit und kulturelle Kompetenz». 41. Linguistisches Kolloquium: «Die Ordnung des Standard und die Differenzierung der Diskurse», Μάνχαϊμ, Γερμανία

7-9.4.2006 «So viele Sprachen Einer kann, so viele Mal ist er ein Mensch». Συνέδριο Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας: «Deutsch / Fit für Europa», Θεσσαλονίκη.  

20.3.2006 «Η συμβολή του περιοδικού Μετάφραση στη θεωρία, την πράξη και τη διδακτική της μετάφρασης». Παρουσίαση του επετειακού τεύχους του περιοδικού Μετάφραση, Θεσσαλονίκη. Διοργάνωση περιοδικό Μετάφραση και Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Μετάφρασης-Διερμηνείας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ.

16.12.2005 «Οι νέες συνθήκες εργασίας των μεταφραστών». Ημερίδα του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας, Τομέα Μετάφρασης & Διαπολιτισμικών Σπουδών: «Μετάφραση και Νέες Τεχνολογίες: Αλλαγή Πορείας», Θεσσαλονίκη.

10.2004 «Η Λογοτεχνική Mετάφραση: Tο κυνήγι της λέξης; – Iστορικές & Σύγχρονες τάσεις». Δημοτική Κίνηση Θεσσαλονίκη των Πολιτών και της Oικολογίας, Θεσσαλονίκη.

11-13.4.2003 «Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία και Μετάφραση». 16ο Διεθνές Συμπόσιο Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη.

05.2002 «Η μετάφραση στην πράξη». Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών μετάφρασης του Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη. 

3.3.2002 «Η δύναμη και η αδυναμία του μεταφραστή». Ετήσια Συνέλευση της Πανελλήνιας Ένωσης Μεταφραστών. 

9-12.12.1999 «Η μετάφραση ως διαμεσολάβηση ανάμεσα σε δύο γλώσσες και πολιτισμούς». 12ο Διεθνές Συνέδριο Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας «Η Συμβολή της Διδασκαλίας και Εκμάθησης Ξένων Γλωσσών στην Προώθηση ενός Πολιτισμού Ειρήνης», Ελληνική Εταιρία Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας, Θεσσαλονίκη. 

03.1999 «Η μετάφραση ανάμεσα στη θεωρία και την πράξη». Γαλλικό Ινστιτούτο, Τμήμα Μετάφρασης, Θεσσαλονίκη. 

18-20.3.1994 «Τα Γερμανικά δεν είναι μόνο γλώσσα». Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών της Γερμανικής Γλώσσας «Lehren und Lernen mit Unterrichtsmedien», Θεσσαλονίκη. 

 

 

Ανθή Βηδενμάιερ