Βιογραφικό

 

ΣΠΟΥΔΕΣ

1981 Αποφοίτηση από τη Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης με ελληνικό και γερμανικό απολυτήριο (Abitur).

1988 Πτυχίο μετάφρασης του Τμήματος Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου Johannes Gutenberg του Mainz (στο Germersheim, Γερμανία), για τη γερμανική ως μητρική γλώσσα, την ισπανική ως πρώτη ξένη γλώσσα και την αγγλική ως δεύτερη ξένη γλώσσα.
Ειδίκευση στο Δίκαιο και στη μετάφραση οικονομικών κειμένων.
Ορκωτή μεταφράστρια και διερμηνέας του ομόσπονδου κρατιδίου Ρηνανίας-Παλατινάτου της Γερμανίας.

2003 Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής και απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος στο Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Θέμα της Διδακτορικής Διατριβής: «Η διαδικασία της μετάφρασης βάσει της μετάφρασης της ποίησης του Erich Fried».

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

1988 έως σήμερα Συνεργασία ως ελεύθερη επαγγελματίας για μεταφράσεις γενικών και ειδικών κειμένων και διερμηνείες με μεταφραστικά γραφεία της Ελλάδας και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας.

1989 - 1998 Σύμβουλος στην ανώνυμη εισαγωγική εταιρία «Α. Σταματίου ΑΕΒΕ» για ζητήματα μάρκετινγκ και σχέσεων με το εξωτερικό.

1989 – 1997 Διδασκαλία γερμανικής γλώσσας στο Φροντιστήριο ξένων γλωσσών «Δανιηλίδου-Χρηστίδου» στη Θεσσαλονίκη με ειδίκευση στη μέση βαθμίδα (Mittelstufe).

1999 – 2005 Διδασκαλία Μετάφρασης γενικών και ειδικών κειμένων στο διετές τμήμα μετάφρασης του Ινστιτούτου GOETHE Θεσσαλονίκης.

2003 – 2004 Διδασκαλία μετάφρασης λογοτεχνικών κειμένων στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Νεοελληνικές σπουδές και πολιτισμός ευρωπαϊκός, βαλκανικός και ανατολικός» του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

2005 Διορισμός και ανάληψη καθηκόντων σε θέση της βαθμίδας του Λέκτορα του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρία και πρακτική της λογοτεχνικής μετάφρασης (Γερμανικά – Ελληνικά)».

2010 Εξέλιξη στη βαθμίδα της επίκουρης καθηγήτριας του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρία και πρακτική της λογοτεχνικής μετάφρασης (Γερμανικά – Ελληνικά)».

2020 Εξέλιξη στη βαθμίδα της αναπληρώτριας καθηγήτριας του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρία και πρακτική της λογοτεχνικής μετάφρασης και διερμηνείας (Γερμανικά – Ελληνικά)»

Συμμετοχή σε επιστημονικές εταιρίες και επαγγελματικούς συλλόγους

 

 

Ανθή Βηδενμάιερ