Βιογραφικό

 

2020

Αναπληρώτρια καθηγήτρια του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρία και πρακτική της λογοτεχνικής μετάφρασης και διερμηνείας (Γερμανικά – Ελληνικά)»

2015

Μονιμοποίηση στη βαθμίδα της επίκουρης καθηγήτριας του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρία και πρακτική της λογοτεχνικής μετάφρασης (Γερμανικά – Ελληνικά)»

2010

Επίκουρη καθηγήτρια του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρία και πρακτική της λογοτεχνικής μετάφρασης (Γερμανικά – Ελληνικά)»

2005

Λέκτορας του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρία και πρακτική της λογοτεχνικής μετάφρασης (Γερμανικά – Ελληνικά)»

2003

Διδάκτορας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Θέμα διατριβής: «Η διαδικασία της μετάφρασης βάσει της μετάφρασης της ποίησης του Erich Fried».

1999-2005

Μεταφράστρια και διερμηνέας συνεδρίων.

1998-1999

Μεταπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Διδακτικής της Γερμανικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας - Γερμανική Λογοτεχνία στο Πανεπιστήμιο Ludwig Maximilian του Μονάχου.

1983-1984

Φοίτηση στο πλαίσιο των προγραμμάτων ανταλλαγής φοιτητών στο Instituto de Traductores e Intérpretes του Πανεπιστημίου της Γρανάδας, Ισπανία.

1982-1988

Σπουδές Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας στο Πανεπιστήμιο Johannes Gutenberg του Mainz (Germersheim). Πτυχίο μετάφρασης για τη γερμανική ως μητρική γλώσσα, την ισπανική ως πρώτη ξένη γλώσσα και την αγγλική ως δεύτερη ξένη γλώσσα. Ειδίκευση στο Δίκαιο και στη μετάφραση οικονομικών κειμένων. Ορκωτή μεταφράστρια και διερμηνέας του ομόσπονδου κρατιδίου Ρηνανίας-Παλατινάτου της Γερμανίας.

1981

Αποφοίτηση από τη Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης με ελληνικό και γερμανικό απολυτήριο Λυκείου (Abitur).

 

 

Ανθή Βηδενμάιερ