Αγγελική Κοιλιάρη
Καθηγήτρια Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας / Κοινωνιογλωσσολογίας.

Παλαιό Κτίριο της Φιλοσοφικής Σχολής

γρ. 311

τηλ.  ++30 2310 997553 

fax    ++30 2310 994312

email : angelkil@del.auth.gr
 

 

  

  
Angeliki Kiliari
Professor of Applied Linguistics / Sociolinguistics
at the
School of German Language and Literature

Old Building of the Faculty of Philosophy

office 311

tel.  ++30 2310 997553 

fax    ++30 2310 994312

email : angelkil@del.auth.gr