Διοικητικό έργο / Ακαδημαϊκές συνεργασίες / Δραστηριότητες

 

Στο πλαίσιο του τμήματος γερμανικής γλώσσας και φιλολογίας ήμουν/ είμαι: 

Λοιπές ιδιότητες/δραστηριότητες

Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρίας Γερμανικών Σπουδών (ΕΕΓΣ)

Μέλος της γερμανικής εταιρίας συγκριτικής γραμματολογίας (DGAVL)

Mελος της Συμβουλευτικής Επιστημονικής Επιτροπής του Online-Compendium των ελληνογερμανικών διασταυρώσεων (ComDeG) του Κέντρου Νέου Ελληνισμού στο Βερολίνο (CeMoG)

 

 

 

 

Αλεξάνδρα Ρασιδάκη