Βιογραφικό

 

1988-1994 Σπουδές Γερμανικής και Ρομανικής Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Heinrich Heine Universitaet του Duesseldorf. Παρακολούθηση των μαθημάτων του τμήματος Λογοτεχνικής Μετάφρασης, με τις Γλώσσες Αγγλικά, Γερμανικά και Ισπανικά. Συμμετοχή ως ακροάτρια στα σεμινάρια του τμήματος Νεοελληνικής Φιλολογίας και Βυζαντινολογίας του Πανεπιστημίου της Κολωνίας.

1990-91 Σπουδές Ισπανικής και Καταλανικής Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο του Alicante. 1994 Πτυχίο Διδασκαλίας της Γερμανικής ως ξένης Γλώσσας: DaF (Deutsch als Fremdsprache) του Πανεπιστημίου του Duesseldorf.

1995 Magistra Artium της Γερμανικής (Νεότερης και Μεσαιωνικής) και Ρομανικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου του Düsseldorf. Θέμα της διπλωματικής εργασίας (Magisterarbeit): «Η λειτουργία του Μύθου στη σύγχρονη λογοτεχνία».

1999 Διδάκτορας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Heinrich Heine του Düsseldorf. Θέμα της διατριβής: «Ο Γνωστικισμός στη Λογοτεχνία του 20ου αιώνα».

2001 Λέκτορας του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με γνωστικό αντικείμενο «Γερμανική Λογοτεχνία και Πολιτισμός».

2007 Επίκουρη καθηγήτρια του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με γνωστικό αντικείμενο «Γερμανική και συγκριτική Γραμματολογία».

2010 Μονιμοποίηση στην βαθμίδα της επίκουρης καθηγήτριας του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με γνωστικό αντικείμενο «Γερμανική και συγκριτική Γραμματολογία».

2015 Aναπληρώτρια καθηγήτρια του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με γνωστικό αντικείμενο «Γερμανική και συγκριτική Γραμματολογία».

2020 Καθηγήτρια του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με γνωστικό αντικείμενο «Γερμανική και συγκριτική Γραμματολογία».

 

 

Αλεξάνδρα Ρασιδάκη