Αλεξάνδρα Ρασιδάκη
Καθηγήτρια  γερμανικής και συγκριτικής γραμματολογίας


Ταχυδρομική διεύθυνση:
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Τ.Κ. 541 24 Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310- 997527
e-mail: alrasid@del.auth.gr