ΑΝΝΑ ΚΟΛΤΣΙΟΥ - ΝΙΚΗΤΑ

 ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Α.Π.Θ.

 

Βιογραφικό Δημοσιεύσεις ΕΡΕΥΝΑ Εισηγήσεις Μαθήματα ΜεταπτυχιακάΕπικοινωνίαΑνακοινώσεις

Η Άννα Κόλτσιου-Νικήτα γεννήθηκε στη Νικήσιανη Καβάλας. Είναι  Καθηγήτρια στο Τμήμα Θεολογίας του Α.Π.Θ, στο γνωστικό αντικείμενο Αρχαία Ελληνικά της Ιουδαϊκής και της Χριστιανικής Γραμματείας (ΦΕΚ 1005/30-7-2014 τΓ). Διδάσκει θέματα γλώσσας και μετάφρασης των βιβλικών και πατερικών κειμένων καθώς και θέματα παλαιογραφίας και κριτικής κειμένου. Είναι: απόφοιτος του Τμήματος Κλασικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ και του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ.,  κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου του Τμήματος Ιστορίας Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ και διδακτορικού διπλώματος του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ.
 

Είναι Διευθύντρια του Εργαστηρίου Ελληνικής Γλώσσας της Χριστιανικής Γραμματείας και Γραμματέας της Ελληνικής Εταιρείας Βιβλικών Σπουδών. Διετέλεσε Διευθύντρια του Τομέα βιβλικής Γραμματείας και Θρησκειολογίας καθώς και της Επιστημονικής Συνάντησης του Biblicum. Επίσης, είναι μέλος της Επιτροπής Ερευνών και Δεοντολογίας του Α.Π.Θ., του Δικτύου ΚΕΕΠ (Κειμενικής και Ερμηνευτικής Εκκλησιαστικής Παραδόσεως του Α.Π.Θ.) και της Εταιρείας Ελληνόφωνων Μεταφρασεολόγων. Ακόμη είναι επιστημονικά υπεύθυνη δύο εξ αποστάσεως προγραμμάτων για τη γλώσσα των λειτουργικών κειμένων της ορθοδόξου Εκκλησίας, που υλοποιούνται στο πλαίσιο της Δομής Δια Βίου μάθησης.