Α.   Σχεδιασμός και ανάπτυξη εξελιγμένων πτερυγώσεων για στροβιλομηχανές
- Ανάπτυξη και βελτιστοποίηση πτερυγίων και καναλιών στροβιλομηχανών με βάση θεωρητικά μοντέλα καμπύλωσης ροϊκών γραμμών και πειράματα χαμηλής-ταχύτητας/μεγάλου μεγέθους.
- Ανάπτυξη πτερυγώσεων στροβίλων βασισμένη σε ολοκληρωμένη θερμομηχανική μελέτη
- Θεωρητική και πειραματική μελέτη και ανάπτυξη ψυκτικών συστημάτων για πτερύγια στροβίλων καθώς ολοκληρωμένη διαχείριση της δευτερογενούς παροχής μάζας για βελτιστοποίηση

Β.   Τεχνολογία και ανανέωση κύκλων στροβιλομηχανών
- Μελέτη συστημάτων και θερμοδυναμικών κύκλων αεροπορικών κινητήρων και στροβιλομηχανών παραγωγής ισχύος.
- Ρευστοδυναμική και λειτουργική συμπεριφορά στροβίλων ανέμου και ύδατος καθώς και υβριδικών συστημάτων παραγωγής ισχύος με χρήση τεχνολογιών υδρογόνου.
- Ρευστοδυναμική σκαφών και κινητήρων

Γ.    Μετρητικά Συστήματα.
- Μελέτη και ανάπτυξη καινοτόμων μετρητικών συστημάτων με χρήση μικροτεχνολογίας.
- Αυτοματισμοί και ψηφιακή καθοδήγηση μετρητικών διατάξεων
- Βιολογικές ροές και μετρητικές διατάξεις για ιατρικές εφαρμογές

Δ.    Πειραματική Μηχανική Ρευστών
- Χρονικά μεταβαλλόμενες και οιωνεί στατικές μετρήσεις πίεσης, θερμοκρασίας και ταχύτητας.
- Παρεμβατικές και οπτικές μετρητικές μέθοδοι (hot-wire, LDV), ποιοτικές και ποσοτικές μέθοδοι οπτικοποίησης της ροής (PIV, θερμοχρωματικοί υγροί κρύσταλλοι), τεχνολογία μετρητικών στυλιδίων.
- Ανάπτυξη εξειδικευμένων μετρητικών συστημάτων.

Ε.   Υπολογιστική Ρευστοδυναμική
- Αλγόριθμοι: SLC, 3D Euler και Navier-Stokes για σχεδιασμό και ανάλυση στροβιλομηχανών
- Σχήματα επίλυσης: Διόρθωση Πίεσης και Χρονικού Βηματισμού
- Μοντέλα Τύρβης: k-ε για τυρβώδεις ροές και χαμηλούς αριθμούς Reynolds

Ζ.    Μετάβαση σε τυρβώδη ροή στο οριακό στρώμα
- Συμπεριφορά του οριακού στρώματος σε συνθήκες εξωτερικής ροής χαρακτηριστικές για ροές στροβίλων και συμπιεστών.
- Στατιστική ανάλυση μεταβατικών ροών με στόχο τον χαρακτηρισμό της φυσικής διεργασίας.
- Μοντέλα μετάβασης και τύρβης.