Γενικές Πληροφορίες

Κύριος στόχος του έργου QUADIEEMS (Ποσοτικοποιώντας την Άμεση και Έμμεση Επίδραση των Αιωρούμενων Σωματιδίων στη Ανατολική Μεσόγειο) είναι η ποσοτικοποίηση και χαρτογράφηση της άμεσης και έμμεσης επίδρασης των αιωρούμενων σωματιδίων στο ισοζύγιο ακτινοβολιών και η μελέτη της σχέσης μεταξύ των αιωρούμενων σωματιδίων και των νεφών πάνω από την Ανατολική Μεσόγειο. Το έργο βασίζεται στην χρήση δορυφορικών παρατηρήσεων από τα δύο όργανα MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) στους δορυφόρους EOS TERRA και EOS AQUA. Για την ανάγκες του έργου δεδομένα από τα όργανα MODIS θα συνδυαστούν με παρατηρησεις από τους αισθητήρες Earth Probe TOMS (Total Ozone Mapping Spectrometer), OMI (Ozone Monitoring Instrument) και CALIOP/CALIPSO (Cloud-Aerosol Lidar and Infrared Pathfinder Satellite Observations), μαζί με μετεωρολογικά δεδομένα από το ERA-interim reanalysis του ECMWF, δεδομένα από παγκόσμιο μοντέλο μεταφοράς-χημείας και αποτελέσματα προσομοιώσεων με το περιοχικό κλιματικό μοντέλο REGCM4.

Το έργο εκτελείται στα πλαίσια της Δράσης "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ" που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση (ΕΠΕΔΒΜ).

Τα πρώτα 2/3 του έργου (16 μήνες) πραγματοποιούνται στο Max Planck Institute for Chemistry (MPIC) στο Mainz της Γερμανίας και το υπόλοιπο 1/3 στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) στην Ελλάδα.

 

Νέα του Έργου

Η δεύτερη δημοσίευση!

Η δεύτερη δημοσίευση σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό που αφορά έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του QUADIEEMS είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο.

Georgoulias A.K., Kourtidis K.A., Alexandri G., Rapsomanikis S., Sanchez-Lorenzo A., Common summertime total cloud cover and aerosol optical depth weekly variabilities over Europe: Sign of the aerosol indirect effects?, , Atmospheric Research, 153, 59-73, dx.doi.org/10.1016/j.atmosres.2014.07.031, 2015.

COSPAR 2014

Κάποια από τα τελευταία μας αποτελέσματα παρουσιάστηκαν στο συνέδριο 40th COSPAR Scientific Assembly 2014 που πραγματοποιήθηκε στη Μόσχα της Ρωσίας (2-10/8/2014). Ακολουθήστε το σύνδεσμο για να δείτε τον τίτλο της εργασίας: COSPAR_Title

Η πρώτη δημοσίευση!

Η πρώτη δημοσίευση σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό που αφορά έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του QUADIEEMS είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο.

Kourtidis K., Rapsomanikis S., Zerefos C., Georgoulias A.K., Pavlidou E., Severe particulate pollution from deposition practices of primary materials of cement plants, Environmental Science and Pollution Research, doi:10.1007/s11356-014-2969-6, 2014.

COMECAP 2014

2 εργασίες που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του έργου παρουσιάστηκαν στο συνέδριο COMECAP 2014 στο Ηράκλειο της Κρήτης (28-31/5/2014). Ακολουθήστε το σύνδεσμο για να δείτε τους τίτλους των εργασιών: COMECAP_Articles

EGU General Assembly 2014

5 εργασίες που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του έργου παρουσιάστηκαν στο συνέδριο EGU General Assembly 2014 στη Βιέννη της Αυστρίας (27/4-2/5/2014). Για περισσότερες λεπτομέρειες ακολουθήστε το σύνδεσμο: EGU_Abstracts

AGU Fall Meeting 2013

Επιλεγμένα αποτελέσματα από το έργο παρουσιάστηκαν στο AGU Fall Meeting 2013 στο San Francisco των ΗΠΑ (9-13/12/2013).

Georgoulias A.K., Zanis P., Pöschl U., Kourtidis K.A., Alexandri G., QUantifying the Aerosol Direct and Indirect Effect over Eastern Mediterranean from Satellites (QUADIEEMS): Satellite, model and reanalysis data synergy, AGU Fall Meeting 2013, San Francisco, US, 9-13 December, 2013.

Alexandri G., Georgoulias A.K., Meleti C., Balis D., High resolution surface solar radiation patterns over Eastern Mediterranean: Satellite, ground-based, reanalysis data and radiative transfer simulations, AGU Fall Meeting 2013, San Francisco, US, 9-13 December, 2013.

EAC 2013

Αποτελέσματα από την ποσοτικοποίηση της σχετικής συνεισφοράς διαφόρων τύπων αιωρούμενων σωματιδίων στο οπτικό βάθος των αιωρούμενων σωματιδίων πάνω από την Ανατολική Μεσόγειο παρουσιάστηκαν στο European Aerosol Conference 2013 στην Πράγα της Τσεχίας (1-6/9/2013).

Georgoulias A.K., Kourtidis K.A., Alexandri G., Zanis P., Pöschl U., Quantifying the relative contribution of different aerosol types over Eastern Mediterranean: A decadal high resolution satellite view, Conference Digital Handbook, European Aerosol Conference 2013, Prague, Czech Republic, 1-6 September, 2013.

EGU General Assembly 2013

Τα πρώτα αποτελέσματα του έργου παρουσιάστηκαν στο συνέδριο EGU General Assembly 2013 στη Βιέννη της Αυστρίας (7-12/4/2013).

Georgoulias A.K., Zanis P., Pöschl U., Kourtidis K.A., Alexandri G., Ntogras C., Marinou E., Amiridis V., QUantifying the Aerosol Direct and Indirect Effect over Eastern Mediterranean from Satellites (QUADIEEMS): Overview and preliminary results, Geophysical Research Abstracts, Vol. 15, 1348, EGU General Assembly 2013, Vienna, Austria, 7-12 April, 2013.

Alexandri G., Georgoulias A.K., Meleti C., Balis D., Surface solar radiation variability over Eastern Mediterranean: A high spatial resolution view from satellite and ground-based observations, Geophysical Research Abstracts, Vol. 15, 7646, EGU General Assembly 2013, Vienna, Austria, 7-12 April, 2013.

Component 1 ολοκληρώθηκε

Το πρώτο πακέτο εργασίας ολοκληρώθηκε. Έχουν εξασφαλιστεί δεδομένα από 5 δορυφόρους, από το παγκόσμιο μοντέλο μεταφοράς - χημείας GOCART και το ERA - interim reanalysis.

Επίσημη έναρξη του QUADIEEMS

Το QUADIEEMS (Ποσοτικοποιώντας την Άμεση και Έμμεση Επίδραση των Αιωρούμενων Σωματιδίων στην Ανατολική Μεσόγειο) έχει πλέον επίσημα ξεκινήσει. Οι εργασίες οι οποίες προβλέπονται από τα πρώτα δυο πακέτα εργασιών και περιλαμβάνουν την εξασφάλιση, την ανάλυση και την χωρική ομογενοποίηση των δεδομένων έχουν ήδη προχωρήσει. Η εξασφάλιση των αρχικών δεδομένων θα έχει ολοκληρωθεί εντός των πρώτων πέντε μηνών ενώ η ανάλυση και χωρική ομογενοποίηση εντός των πρώτων εννέα μηνών του προγράμματος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Πακέτα Εργασιών και το έργο γενικότερα μπορείτε να ενημερωθείτε από αυτήν την ιστοσελίδα. Νέα σχετικά με την πρόοδο του έργου θα παρατίθενται περιοδικά εδώ.

Εδώ παρατίθενται κάποια παλαιότερα επιστημονικά άρθρα από τους συνεργάτες του QUADIEEMS που σχετίζονται στενά με το έργο.

Georgoulias A.K. and Kourtidis K.A., On the aerosol weekly cycle spatiotemporal variability over Europe, Atmospheric Chemistry and Physics, 11, 4611-4632, doi:10.5194/acp-11-4611-2011, 2011.

Georgoulias A.K. and Kourtidis K.A., A high resolution satellite view of the aerosol weekly cycle variability over Central Europe, Atmospheric Research, 107, 145-160, doi:10.1016/j.atmosres.2012.01.003, 2012.

Georgoulias A.K., Kourtidis K.A., Kosmidis E., Despotakis T., Symeonidis P., AMFIC-WSDB: a web data base for hosting and easy retrieval of atmospheric data from satellites, Computers and Geosciences, 48, 57-66, dx.doi.org/10.1016/j.cageo.2012.05.001, 2012.

Zanis P., A study on the direct effect of anthropogenic aerosols on near surface air temperature over Southeastern Europe during summer 2000 based on regional climate modeling, Annales Geophysicae, 27, 3977-3988, doi:10.5194/angeo-27-3977-2009, 2009.

Zanis P., Ntogras C., Zakey A., Pytharoulis I., Karacostas T., Regional climate feedback of anthropogenic aerosols over Europe using RegCM3, Climate Research, 52, 267-278, doi:10.3354/cr01070, 2012.

Pöschl U., Gas-particle interactions of tropospheric aerosols: Kinetic and thermodynamic perspectives of multiphase chemical reactions, amorphous organic substances, and the activation of cloud condensation nuclei, Atmospheric Research, 101, 562-573, doi:10.1016/j.atmosres.2010.12.018, 2011.

Pöschl U., Martin S.T., Sinha B., Chen Q., Gunthe S.S., Huffman J.A., Borrmann S., Farmer D.K., Garland R.M., Helas G., Jimenez J.L., King S.M., Manzi A., Mikhailov E., Pauliquevis T., Petters M.D., Prenni A.J., Roldin P., Rose D., Schneider J., Su H., Zorn S.R., Artaxo P., Andreae M.O., Rainforest Aerosols as Biogenic Nuclei of Clouds and Precipitation in the Amazon, Science, 329, 1513-1516, doi: 10.1126/science.1191056, 2010.

 

Copyright © 2012 QUADIEEMS • Για προτάσεις ή παρατηρήσεις παρακαλώ επικοινωνήστε με τον webmastercsscreme