Γενικές Πληροφορίες

Γεννήθηκα στις 11/10/1980 στην Κομοτηνή. Σπούδασα Φυσική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) έχοντας λάβει τον μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Φυσική Περιβάλλοντος από το Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας (ΕΦΑ) του ΑΠΘ και τον τίτλο του Διδάκτορα από το Εργαστήριο Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας Ατμοσφαιρικών Ρύπων που ανήκει στο τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ). Κατά την εκπόνηση της διδακτορικής μου διατριβής εργάστηκα πάνω στη χωροχρονική ανάλυση ατμοσφαιρικών δεδομένων από διάφορα δορυφορικά όργανα υπό την επίβλεψη του Καθ. Κωνσταντίνου Κουρτίδη. Έμφαση δόθηκε στη διερεύνηση της εβδομαδιαίας κύμανσης των αιωρούμενων σωματιδίων και της νεφοκάλυψης.

Μετά το πέρας του διδακτορικού μου διατέλεσα συνεργάτης ερευνητής του Εργαστήριου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας Ατμοσφαιρικών Ρύπων για ένα έτος όντας ειδικός στην ανάλυση μεγάλου όγκου δορυφορικών και επίγειων ατμοσφαιρικών δεδομένων. Έπειτα, έλαβα διετή υποτροφία για μεταδιδακτορική έρευνα στο πλαίσιο της Δράσης "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ" προκειμένου να υλοποιήσω το ερευνητικό πρόγραμμα QUADIEEMS στον Τομέα Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας του Τμήματος Γεωλογίας του ΑΠΘ και το Multiphase Chemistry Department του Max Planck Institute for Chemistry (MPIC) στο Mainz της Γερμανίας συνεργαζόμενος στενά με τους Καθ. Πρόδρομο Ζάνη (ΑΠΘ) και Prof. Dr. Ulrich Pöschl (MPIC). Μετά το πέρας του QUADIEEMS εργάστηκα ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Ερευνητικό Κέντρο Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Υδάτινων Πόρων (EEWRC) του Ινστιτούτου Κύπρου (CyI) στη Λευκωσία της Κύπρου σε στενή συνεργασία με τον Καθ. Jos Lelieveld, ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Εργαστήριο Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας Ατμοσφαιρικών Ρύπων του τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του ΔΠΘ σε στενή συνεργασία με τον Καθ. Κωνσταντίνο Κουρτίδη, ως καθηγητής-σύμβουλος στη Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) (μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών "Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Έργων Υποδομής") και ως επιστημονικός συνεργάτης της εταιρίας DRAXIS Τεχνολογίες Περιβάλλοντος.

Έπειτα διατέλεσα μέλος του Royal Netherlands Meteorological Institute (KNMI) στο de Bilt της Ολλανδίας όπου εργάστηκα για λίγους μήνες ως μεταδιδακτορικός ερευνητής σε στενή συνεργασία με τους Δρ. Ronald van der A και Δρ. Piet Stammes, ανήκοντας επίσης στο προσωπικό του Εργαστηρίου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας Ατμοσφαιρικών Ρύπων του τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του ΔΠΘ όπου δίδαξα το μάθημα Χημικές Διεργασίες στην Ατμόσφαιρα και στο προσωπικό του CyI ως συνεργάτης ερευνητής (Affiliate Research Staff). Μετά το ΚΝΜΙ ξεκίνησα να εργάζομαι ως μεταδιδακτορικός ερευνητής για το Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης (ΙΑΑΔΕΤ) του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ) σε στενή συνεργασία με τον Δρ. Βασίλη Αμοιρίδη και τελικά για τον Τομέα Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας του Τμήματος Γεωλογίας του ΑΠΘ σε στενή συνεργασία με τον Καθ. Πρόδρομο Ζάνη που είναι και η τωρινή μου θέση. Πρόσφατα, παράλληλα με τις ερευνητικές μου δραστηριότητες στο ΑΠΘ, είχα την ευκαιρία να δουλέψω για δεύτερη φορά και για μερικούς μήνες στο ΚΝΜΙ σε στενή συνεργασία με τους Δρ. Jos de Laat, Δρ. Folkert Boersma και Δρ. Ronald van der A. Πλήρες βιογραφικό μου σημείωμα εδώ (CVgr.pdf).