Στοιχεία Επικοινωνίας

Δρ. Αριστείδης Κ. Γεωργούλιας
Τομέας και Μετεωρολογίας, Σχολή Γεωλογίας
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
Ταχ. διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, Μετεωροσκοπείο, 54124, Θεσσαλονίκη, Ελλάς
Τηλ: 0030 6974225240
Email: ageor@auth.gr