Καλωσορίσατε Αυτή είναι η προσωπική μου ιστοσελίδα.
Προσωπικά Στοιχεία  Θέση: Καθηγητής στο Τμήμα Φυσικής-ΑΠΘ Οικογ. Κατάστασης: Έγγαμος, πατέρας ενός παιδιού Στοιχεία Επικοινωνίας   Γραφείο: 2ος όροφος - Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης - Σχολή Θετικών Επιστημών  Τηλέφωνα:2310-99 8172 (&Φαξ), Εργαστήρια:2310-99 8169, 8299, 8032  email: agelaker@auth.gr, maagg@physics.auth.gr, Ιστοσελίδα ομάδας: http://magnacharta.physics.auth.gr διεύθυνση: Τμήμα Φυσικής, ΑΠΘ, 54124, Θεσσαλονίκη Βιογραφικά Στοιχεία 1967 Γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη 1990 Πτυχίο Φυσικής από το Τμήμα Φυσικής-ΑΠΘ 1996-1997 Το χρονικό διάστημα από τον Μάρτιο του 1996 ως τον Σεπτέμβριο του 1997 εκπλήρωσα τις στρατιωτικές υποχρεώσεις. 1998-2000 Στις 18-3-1998 κατατάχθηκα σε προσωρινή θέση ειδικότητας πτυχιούχου ΑΕΙ  με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Στις 17-7-1998 τοποθετήθηκα στο Τμήμα Φυσικής. 2000 Στις 26-01-2000 παρουσίασα τη Διδακτορική μου Διατριβή (βαθμός "Άριστα") με θέμα: "Δομικά Χαρακτηριστικά  και Ιδιότητες  Τεχνητών Yπερδομών" και επιβλέποντα τον Καθηγητή κ. Nικόλαο Φλεβάρη. 2000-2004 ΕΕΔΙΠ ΙΙ του Τμήματος Φυσικής-ΑΠΘ. 2004-2009 Λέκτορας του Τμήματος Φυσικής-ΑΠΘ (ΦΕΚ 61/21-3-2005 τ. ΝΠΔΔ). 2009-2013 Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Φυσικής-ΑΠΘ (ΦΕΚ 879/27-10-2009 τ. ΝΠΔΔ). 2014- 2019 Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Φυσικής-ΑΠΘ (ΦΕΚ 317/14-03-2014 τ.Γ). 2019- Καθηγητής του Τμήματος Φυσικής-ΑΠΘ (ΦΕΚ 673/24-04-2019 τ.Γ). Επιστημονικό προφιλ Η   επιστημονική   μου   εμπειρία   ξεκινά   από   το   1990   με   την   συμμετοχή   μου   στο   Εργαστήριο   Ηλεκτρονικής   Μικροσκοπίας   και   πιο   συγκεκριμένα   στην   ομάδα   του   καθηγητή κ.   Ν.   Φλεβάρη   ( http://multigr.physics.auth.gr )   η   οποία   στη   συνέχεια   οδήγησε   στην   εκπόνηση   και   ολοκλήρωση   διδακτορικής   διατριβής.   Η   δραστηριότητα   αυτή   αφορά στη   Φυσική   Στερεάς   Κατάστασης   &   Επιστήμη   των Υλικών   συνεχίζεται   μέχρι   και   σήμερα   και   περιλαμβάνει   την   ανάπτυξη,   δομικές   και   ηλεκτρονικές   ιδιότητες   μαγνητικών νανοϋλικών   και   την   τεχνολογική   τους   αξιοποίηση. Από   το   καλοκαίρι   του   2017,   η   ερευνητική   μου   δραστηριότητα   έχει   μεταφερθεί   στο   ΚΕΔΕΚ   όπου   συντονίζω   την   ομάδα μαγνητικού χαρακτηρισμού: MagnaCharta
Μάκης Αγγελακέρης Προσωπική Ιστοσελίδα
2013
2018